Lunina vila

Zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih

Vizija in poslanstvo

Verjamemo, da si vsak otrok zasluži srečno otroštvo!

Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok, so. p., je zasebna, neprofitna organizacija v Sloveniji, katere poslanstvo je zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih (zlorabe, zanemarjanje, spolne zlorabe, smrt bližnjega, dolgotrajna bolezen, imigracija,…) Lunino vilo vodi prepričanje, da lahko z nudenjem varnega, sočutnega in prijaznega okolja, otrokom, ki so doživeli kakršno koli obliko travme omogoči, da premagajo njene negativne posledice in iz nje zrastejo v zdrave in srečne mladostnike in kasneje odrasle osebe.

Poslanstvo Lunine vile je tako zdravljenje travm, preprečevanje in zmanjševanje njihovih negativnih posledic, ki se pogosto razvijejo v mladostništvu in odraslosti (psihosocialne motnje, motnje osebnosti, fizična obolenja …) ter preprečevanje medgeneracijskega prenosa travm iz roda v rod. Vizija Lunine vile je postati prva ustanova, ki se na celosten način loteva reševanja problematike travm pri otrocih in pod eno streho združuje: nudenje psihosocialne pomoči otrokom, strokovno podporo njihovim svojcem in psihoedukacijo, izobraževanje strokovnjakov za delo na področju otroške psihotravmatologije, izdelavo ter prodajo terapevtskih pripomočkov za delo z otroki ter ozaveščanje širše javnosti z namenom destigmatizacije problematike.


Naša ekipa strokovnjakov:

Direktorica, izvajalka individualnih in skupinskih obravnav otrok in odraslih, vodja izobraževanj

Uni. dipl. biopsihologije, MSc Cunselling studies

Izvajalka individualnih obravnav odraslih, partnerskih in družinskih obravnav

Specializantka sistemske psihoterapije

Izvajalka individualnih in skupinskih obravnav otrok, izvajalka izobraževanj

Diplomantka psihosocialne pomoči


Naša podporna ekipa:

Kreativna direktorica, vodja organizacije in grafično oblikovanje

Diplomirani dizajner

Nina Kočar

Uni. dipl. biopsihologije, MSc Cunselling studies

Verjamem, da je vsak otrok svoj unikatni svet, ki ga želim spoznati na njemu prijeten način;skozi igro, pogovor in kreativne medije, zato moja terapevtska usmeritev izhaja iz humanistične teorije, ki pravi, da je posameznika treba obravnavati celostno in mu v terapevtskem odnosu zagotoviti varno in empatično okolje, kjer bo lahko razvijal svoje potenciale, premagal notranje stiske in osebnostno rasel. Sem Nina Kočar, diplomantka biopsihologije Univerze na Primorskem in magistra svetovanja in psihoterapije University of Edinburgh, po srcu pa predvsem oseba z veliko strasti do dela z otroki, ter glasna zagovornica prepričanja, da prav vsak otrok šteje.Profesionalne in osebne izkušnje, radovednost ter pomanjkanje tovrstnih storitev v Sloveniji so botrovali dejstvu, da sem ustanovila Inštitut za zaščito otrok Lunina vila, so.p., za katerega si želim predvsem, da postane varno zavetje tako za otroke z izkušnjo travme, kot njihove svojce.Lunini vili sedaj pomagam kot svetovalka za skrbnike in svojce, vodja izobraževanj za strokovnjake in prostovoljce ter predvsem kot terapevtka za otroke do 10. let starosti. Trenutno pridobivam certifikat iz psihotravmatologije in na travmo usmerjene terapije, predvsem pa z neprestanim delom na sebi, strokovnim izpopolnjevanjem in supervizijo skrbim za strokovnost tako svojega, kot našega timskega dela.

Natalija Kočar

Specializantka sistemske psihoterapije

Sem specializantka sistemske psihoterapije z velikim zanimanjem za raziskovanje družinskih, partnerskih in vseh drugih odnosov, tudi tistih znotraj nas. Moja vloga v Lunini vili je nudenje pomoči tistim, ki sestavljajo otrokovo podporno okolje; staršem, svojcem in drugim bližnjim. V varnem, podpornem in sočutnem vzdušju želim ustvariti prostor za vsakega, ki se znajde v stiski. Verjamem da je ob pravi podpori in posameznikovi odločitvi lahko vsaka, še tako težka stiska, tudi neprecenljiva možnost za osebno rast in razvoj.

Jerica Okorn

Diplomantka psihosocialne pomoči

...

Tjaša De Reya

Diplomirana dizajnerka

Sem vsesplošni ustvarjalec in nasploh vsestransko uporaben človek. Zanima me skoraj vsaka stvar, ki je iskrena in pristna v svoji naravi. Večinoma se ukvarjam z grafičnim oblikovanjem, ki pa je ponavadi le podaljšek moje bolj proste umetniške plati.Lunini vili nudim idejno in ustvarjalno pomoč, kjerkoli že lahko vskočim. Večinoma je to ustvarjanje vizualne podobe z njenimi grafičnimi elementi in pa dodajanje majhnih umetniških pikic ki so moj način sporočanja svetu da majhne stvari štejejo.

Donatorji Lunine vile

Partnerji Lunine vile