Izobraževanja za strokovne delavce

Delavnice za otroke OŠ in SŠ

Za vzgojno-izobraževalne ustanove


Izobraževanja za strokovne delavce

Šolsko leto 2020/21

Pedagoški in drugi strokovni delavci igrate ključno vlogo v razvoju vsakega otroka!

Z izkustvenimi delavnicami in predavanji vam bom pomagali, da boste za svojo vlogo kar se da dobro opremljeni, predvsem pa boste otrokom lažje pomagali tudi v najbolj skrajnih situacijah, ki nas navadno pustijo brez besed.

Izobraževanja potekajo v prostorih Lunine vile na Tržaški 2 (Tobačna) v Ljubljani.

2020


14. in 15. september


Biti razrednik

Pomembna vloga in naloga ter kako opravljati to poslanstvo

5. in 6. november


Kako kot učitelj/vzgojitelj krepiti čustveno in socialno inteligenco otrok

24. in 25. september


Prehod iz vrtca v šolo

Kako otroka in starše celostno podpreti in jim pomagati pri tej pomembni prelomnici

3. december


Družina

Ogled filma z izkustveno delavnico

8. in 9. oktober


Nudenje psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom

Uporaba kreativnih psihoterapevtskih pristopov v VIZ

15. in 16. januar 2021


Prepoznava in obravnava otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in OŠ

22. in 23. oktober


Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih in mladostnikih

11. in 12. februar 2021


Ustavimo medvrstniško nasilje

Celostna pomoč otrokom, ki nasilje povzročajo in tistim, ki zaradi njega trpijo

Prijave in informacije na: info@luninavila.si

Mnenja in vtisi udeležencev iz lanskoletnih izobraževanj

Delavnice za otroke OŠ in SŠ

Pri izvajanju delavnic za otroke osnovnih in srednjih šol se z veseljem prilagodimo željam in potrebam vaše šole.

Trajanje delavnic: 2- 6 šolskih ur (po dogovoru)

Moje telo je moj zaklad

Kako krepim svojo pozornost? S čuječnostjo.

Psihološka prva pomoč

Kdo sem jaz? Kdo bi rad postal?

Strah, anksioznost in druge pošasti iz omare

ABC odnosa do spolnosti in seksualnosti

Prijave in informacije na: info@luninavila.si


Za vzgojno-izobraževalne ustanove


Izobraževanja za kolektiv

Izobraževanja za starše

Delavnice za šolarje in dijake

Prijave in informacije na: info@luninavila.si

*Vse cene so veljavne od 1. 8. 2020 dalje.