Izobraževanja

Za starše

serija delavnic za starše

ZMOREM DRUGAČE

24. 10. 2019

Če midva nisva dobro, otrok ne more biti dobro

21. 11. 2019

Zakaj in kako z otroki spregovoriti o čustvih

9. 1. 2020

Majhni uporniki – izbruhi jeze

6. 2. 2020

Bratci in sestrice

12. 3. 2020

Odpiranje najbolj resnih tem z najmlajšimi

6. 2. 2020

Pomoč otroku skozi igro

Kdaj?

Ob četrtkih,

17:30 – 19:30

Cena?

40 €/delavnico

Celotni sklop:

200 €*

Za prijavo na delavnice nas kontaktirajte na 

info@luninavila.si ali 031 665 266.

Za strokovne delavce

Pedagoški in drugi strokovni delavci igrate ključno vlogo v razvoju vsakega otroka.

Z izkustvenimi delavnicami in predavanji vam bom pomagali, da boste za svojo vlogo kar se da dobro opremljeni, predvsem pa boste otrokom lažje pomagali tudi v najbolj skrajnih situacijah, ki nas navadno pustijo brez besed.

Aktualna izobraževanja v šolskem letu 2019/20:


4. in 5. 10. 2019

BITI RAZREDNIK

Pomembna vloga in naloga ter kako opravljati to poslanstvo

 • Uvod – Razrednik, prijatelj ali sovražnik?
 • Kaj pomeni biti razrednik v pravem pomenu besede
 • Psihofizični razvoj otroka in vloga razrednika v njem
 • Kako vzpostaviti in vzdrževati dobre odnose v razredu
 • Kako v razredu odpreti pogovor o težkih temah, kot so spolnost, smrt, ločitev staršev, ipd.?
 • Komunikacija s starši
 • Kako kot razrednik poskrbeti zase
 • Refleksija in zaključek

8. in 9. 11. 2019

Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih in mladostnikih

 • Zakaj je pomembno (pre)poznavanje psihološke travme za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja
 • Kaj je travma za otroka/mladostnika?
 • Nevrobiologija travme
 • Vpliv travme na celostni razvoj otroka/mladostnika
 • Načini zgodnjega odkrivanja travm pri otrocih in mladostnikih
 • Ukrepi v primeru suma zlorabe otroka/mladost
 • Nudenje psihosocialne pomoči otroku/mladostniku s travmatično izkušnjo
 • Preventivni ukrepi – grajenje otrokove/mladostnikove odpornosti ter mentalnega zdravja
 • Refleksija in zaključek

6. in 7. 12. 2019

Ustavimo medvrstniško nasilje

zagotavljanje varnega okolja v vrtcu

 • Zakaj je pomembno, da spregovorimo o medvrstniškema nasilju že v vrtcu
 • Vrste medvrstniškega nasilja in vzroki zanje
 • Kako nasilje dojemajo najmlajši in kaj prebuja v odraslih
 • Kako pomagati otroku, ki trpi zaradi nasilja
 • Kako pomagati otroku, ki povzroča nasilje
 • Komunikacija s starši v zvezi z nasiljem
 • Kako v skupini ustvariti varno okolje za otroke in zase
 • Aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja v vrtcu
 • Refleksija in zaključek

17. in 18. 1. 2020

Ustavimo medvrstniško nasilje

zagotavljanje varnega okolja v OŠ in SŠ

 • Zakaj je pomembno, da govorimo o medvrstniškem nasilju
 • Vrste medvrstniškega nasilja in vzroki zanje
 • Kako nasilje dojemajo otroci in mladostniki ter kaj prebuja v nas
 • Kako pomagati otroku/mladostniku, ki trpi zaradi nasilja
 • Kako pomagati otroku/mladostniku, ki nasilje povzroča
 • Komunikacija s starši v zvezi z nasiljem
 • Kako v razredu ustvariti varno okolje za otroke, mladostnike in zase
 • Aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja v OŠ in SŠ·        
 • Refleksija in zaključek

17. in 18. 4. 2020

Nudenje psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom

Uporaba kreativnih psihoterapevtskih pristopov v VIZ

 • Nudenje psihosocialne pomoči otrokom v VIZ – zakaj?
 • Pedagog v vlogi terapevta – je to sploh mogoče?
 • Osnovna načela in principi psihoterapevtskih pristopov za otroke in mladostnike
 • Osnovni principi igralne terapije
 • Osnovni principi likovne terapije
 • Osnovni principi terapije s peskom
 • Odpiranje najtežjih tem z otroki in mladostniki: smrt, ločitev, nasilje, zlorabe, ipd. – kdaj in kako? 
 • Ukrepi v primeru suma zlorabe otroka ali mladostnika
 • Refleksija in zaključek

Kdaj?

Petki:

14:00 – 19:30

Sobote:

9:30 – 15:00

Cena?

150 €

prijave preko VIZ:

87 €*

*Vse cene so veljavne od 1. 9. 2019 dalje.